Kuinka käyttää oikeaa ja vasenta kättä yhtä taitavasti

Kuinka käyttää oikeaa ja vasenta kättä yhtä hyvin?

Aivot jakautuvat oikeaan ja vasempaan aivopuoliskoon, joilla on toiminnallisesti erilaiset tehtävät.

Oikea aivopuolisko ohjaa kehosi vasenta puolta ja vasen aivopuolisko oikeaa puolta.

Suurimmalla osalla meistä on hallitseva puoli, joka määrää esimerkiksi sen kumpaa kättä käytetään kirjoittamiseen. Valtaosalla väestöstä hallitseva puoli on oikea. Vaikka kaikkien kädet näyttävät samalta ja niiden fysiologinen rakenne on sama, poikkeavat ne toiminnoiltaan suuresti. Tämä yksinkertaisesti siksi, että aivot ohjaavat niitä erilailla. Noin yksi prosentti väestöstä käyttää oikeaa ja vasenta kättä yhtä taitavasti. Tällaiselle henkilölle on aivan sama kirjoittaako hän oikealla vai vasemmalla kädellä. Tätä kutsutaan ambidekstriksi eli molempikätisyydeksi. Syntyjään molempikätisten kyky käyttää molempia käsiään yhtä taitavasti selittyy aivopuoliskojen tehtävän jaolla, mutta käsien hienomotoriikkaa on mahdollisuus parantaa myös harjoittelun avulla. Hyvää hienomotoriikka vaativien tehtävien parissa työskentelevät ihmiset, kuten osa muusikoista, aktivoi molempia aivopuoliskoja. Tämän lisäksi on tutkittu, että tällaisilla henkilöillä aivopuoliskojen välinen linkin, eli aivokurkiaisen, paksuus lisääntyy. Kaikilla ei ole aikaa tai intoa alkaa harrastamaan musiikki-instrumenttien soittamista, mutta se ei tarkoita etteikö aivopuoliskoja voisi harjoittaa muilla keinoilla.

Opi käyttämään molempia käsiä yhtä taitavasti!

Jos alat käyttää ns. väärää kättä (oikeankätiset vasenta kättä ja vasenkätiset oikeaa kättä) päivittäisiin rutiinitehtäviin, kuten parranajoon, meikkaamiseen, hampaidenpesuun, hiiren ja kaukosäätimen käyttöön, harjoitat samalla aivojasi, etkä vain kättäsi. Vaikka vain pieni osa väestöstä on syntynyt käyttämään molempia käsiä yhtä taitavasti, ei se tarkoita, ettetkö voisi oppia käyttämään molempia käsiä yhtä taitavasti.

Erityisesti iäkkäämmät vasenkätiset henkilöt ovat pakotettu harjoittamaan suorasti tai epäsuorasti ”väärän” käden hienomotoriikkaa. Jo pelkästään kielen pohjalta voimme huomata, kuinka hallitseva oikean käden asema on. Niin suomen kielessä kuin englannin kielessäkin sana «oikea» tarkoittaa niin oikeaa puolta kuin oikeaa eli aitoa. Jopa sana «ambidekstri» tarkoittaa «molemmat oikeat».  Aikoinaan vasenkätiset oppilaat pakotettiin kirjoittamaan oikealla kädellä. Nykypäivänä tällaista ei enää tapahdu, mutta vasenkätiset saavat usein huomiota kätisyytensä suhteen.

Molempikätiseksi oppineita historian merkkihenkilöitä löytyy yllin kyllin, esimerkiksi fyysikko Nikola Tesla kirjoitti molemmilla käsillä ja Leonardo da Vinci oppi maalaamaan molemmilla käsillä pienenä tapahtuneet onnettomuuden seurauksena. Molempikätisiä merkkihenkilöitä löytyy myös urheilusta, jossa molempikätisyys katsotaan suureksi eduksi. Tästä hyvänä esimerkkinä jalkapalloilija Ronaldo, joka on oppinut käyttämään oikeaa ja vasenta jalkaa yhtä taitavasti.

Olemme hiljalleen siirtymässä aikakauteen, jossa käsin kirjoittaminen ja käsiala menettävät merkitystään. Se, kummalla kädellä kirjoitamme alkaa olla samantekevää. On kuitenkin muistettava, että kyky käyttää molempia käsiä on monille meistä hyödyllistä. Esimerkiksi näppäimistön käyttö helpottuu, molempikätisyys on eduksi urheilussa ja musiikissa sekä hienomotoriikkaa ja tarkkuutta vaativissa ammateissa, kuten kirurgiassa. On varmasti motivoivaa tietää, että esimerkiksi Tesla, da Vinci ja Ronaldo ovat oppineet molempikätisyyden, ja se on auttanut heitä menestymään omilla aloillaan.

Miksi et muuttaisi hieman totuttuja tapoja tänä iltana harjaamalla hampaasi ”väärällä” kädellä ja muodostamalla aivoissasi uusia hermosoluyhteyksiä?

What is good health?

Do you have a good lifestyle?

Lifestyle simply means the way in which you live. Health and lifestyle go hand in hand. You might feel you have a good lifestyle if you are physically active, eat healthily and generally experience a sense of wellbeing. Conversely, if you want good health you should also have a good lifestyle.

Physical activity is the major contributor to a good lifestyle, but diet, drugs, stress, sleep and social conditions are also play an important role. Being able to use the body properly to avoid injury also affects lifestyle. Physical activity can also prevent depression and help you to recover more quickly from mental illness, both of which obviously affect your lifestyle.

Diet can be a difficult topic for many. Perhaps you eat too much or too little or maybe you find it hard to know what foods to combine to have a balanced diet. It’s also important to eat food that contains important vitamins, minerals and dietary fibre, omega-3 and antioxidants. On top of all this, you also need to get enough energy, protein and the correct fatty acids. The requirement for these nutrients changes throughout your life. When you are older you also have different requirements than children and younger adults. Women also have different requirements than men. Pregnant and breastfeeding mothers also have special requirements.

When you get older, you lose muscle mass and your body requires less energy and therefore less food. You may lead a less active life than you did before, which is why you require less food. However, your need for minerals, vitamins and other nutrients remains the same. Of course, there are plenty of healthy and active older people, but when you reach 70 to 80 years of age, it’s easier to become ill, especially during flu season.

Some steps you can take to improve your lifestyle and health are to:

What is good quality of life?

The World Health Organisation (WHO) defines quality of life as a state where the individual can realise their potential, cope with normal stressful situations, work in a rewarding and positive way, and be able to contribute to others and society. 

Quality of life is a wide and somewhat diffuse concept that includes joy in, and a desire for, life. These are values that are rather felt than measured, which in turn are based on personal environment and choices. Quality of life doesn’t necessarily depend on being healthy or sick. It’s the moments between worries, sorrows, problems and ailments that matter. For example, if you have a chronic illness, a feeling of mastery can be important when talking about quality of life.

To sum up, quality of life is a combination of health, lifestyle, networks and social support. It’s about experiencing joy, meaning in life, satisfaction, security and a sense of belonging, as well as being able to use your strengths. It’s also about feeling interest in life, coping with everyday situations and a being committed to something or someone. If you have good quality of life, you will be able to cope better with the inevitable stressful situations in life.

Tuotteita