Kalaöljy ja kalanmaksaöljy ovat luonnontuotteita. Kaikkien luonnontuotteiden laatu on lähtökohdiltaan vaihtelevaa. Möller haluaa käyttää tuotteidensa valmistuksessa vain laadukkaimpia raaka-aineita, ja sen eteen työskentelemme aktiivisesti. Varmistamme, että kaikki käyttämämme kalat pyydetään kestävän ja vastuullisen kalastuksen keinoin horjuttamatta kalalajien tai meriympäristön tasapainoa. Olemme saaneet riippumattomien tahojen myöntämiä sertifikaatteja, joiden ansiosta voit turvallisin mielin käyttää tuotteitamme ja olla varma laadusta ja luonnon kestokyvystä.

Friend of the sea

Kestävän tuotannon laatumerkki. Ympäristöjärjestö Friend of the Sea on myöntänyt Möller Kalanmaksaöljylle sertifikaatin, joka osoittaa, että tuotteen valmistuksessa käytetään vain kestävää kalakantaa. Sen kalastusta säännellään tiukasti kalakannan kestävyyden ehdoin. Möller Kalanmaksaöljy valmistetaan kestävää kantaa edustavan arktisen turskan eli jäämerenturskan tuoreesta maksasta. Turska kalastetaan Lofoottien ja Vesterålenin lähivesiltä. Friend of the Sea on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on säilyttää meriluonnon biologinen monimuotoisuus sekä edistää merellisten tuotteiden tuotantoa ja myyntiä kestävän kehityksen mukaisesti.


Friends of the sea

Tuotettu kestävän kalastuksen periaatteita noudattaen.

Tuotettu kestävän kalastuksen periaatteita noudattaen.

DNV – GL

DNV – GL on  Den Norske Veritas GL:n (DNV GL) testaama ja hyväksymä standardi kalaöljylle.

Möller Tupla sai ensimmäisenä kalaöljyvalmisteena maailmassa DNV GL -sertifikaatin, joka kertoo että:

  • Tuote sisältää runsaasti hyvälaatuisia omega-3-rasvahappoja DHA:ta ja EPA:aa, jotka tutkimusten mukaan edistävät terveyttä.
  • Tuote on puhdas ja siitä on poistettu ympäristömyrkyt.
  • Tuotteen hapettumisarvot ovat pienet eikä se taatusti ole härskiintynyttä.

 

Tietoa DNV GL -sertifikaatista

DNV GL -sertifikaatin tavoitteena on suojella elämää, arvoja ja ympäristöä. Saavuttaakseen tämän tavoitteen DNV GL antaa muillekin yrityksille mahdollisuuden parantaa toimintansa ja tuotteidensa turvallisuutta ja kestävyyttä. Yritys tarjoaa luokituspalveluja ja teknisiä luotettavuusanalyysejä sekä ohjelmistoja ja riippumatonta asiantuntijaneuvontaa.


DNV-GL

Takaa, että tuotteen omega-3-pitoisuus on korkea, öljy on puhdasta eivätkä sen hapettumisarvot ylitä määrättyä tasoa.

Takaa, että tuotteen omega-3-pitoisuus on korkea, öljy on puhdasta eivätkä sen hapettumisarvot ylitä määrättyä tasoa.

ITQI

Tuotteen maun laatumerkki. Sen myöntää tuotteen ominaisuuksien perusteella raati, johon kuuluu muun muassa Michelin-kokkeja. Parhaat tuotteet saavat maininnan «Superior Taste Award» (ylivertainen maku). Se on Möllerin Kalanmaksaöljyllä.


Superior taste

Erinomaisen maun laatumerkki

Erinomaisen maun laatumerkki