Kuinka käyttää oikeaa ja vasenta kättä yhtä taitavasti?

Aivot jakautuvat oikeaan ja vasempaan aivopuoliskoon, joilla on toiminnallisesti erilaiset tehtävät.

Oikea aivopuolisko ohjaa kehosi vasenta puolta ja vasen aivopuolisko oikeaa puolta.

Suurimmalla osalla meistä on hallitseva puoli, joka määrää esimerkiksi sen kumpaa kättä käytetään kirjoittamiseen. Valtaosalla väestöstä hallitseva puoli on oikea. Vaikka kaikkien kädet näyttävät samalta ja niiden fysiologinen rakenne on sama, poikkeavat ne toiminnoiltaan suuresti. Tämä yksinkertaisesti siksi, että aivot ohjaavat niitä erilailla. Noin yksi prosentti väestöstä käyttää oikeaa ja vasenta kättä yhtä taitavasti. Tällaiselle henkilölle on aivan sama kirjoittaako hän oikealla vai vasemmalla kädellä. Tätä kutsutaan ambidekstriksi eli molempikätisyydeksi. Syntyjään molempikätisten kyky käyttää molempia käsiään yhtä taitavasti selittyy aivopuoliskojen tehtävän jaolla, mutta käsien hienomotoriikkaa on mahdollisuus parantaa myös harjoittelun avulla. Hyvää hienomotoriikka vaativien tehtävien parissa työskentelevät ihmiset, kuten osa muusikoista, aktivoi molempia aivopuoliskoja. Tämän lisäksi on tutkittu, että tällaisilla henkilöillä aivopuoliskojen välinen linkin, eli aivokurkiaisen, paksuus lisääntyy. Kaikilla ei ole aikaa tai intoa alkaa harrastamaan musiikki-instrumenttien soittamista, mutta se ei tarkoita etteikö aivopuoliskoja voisi harjoittaa muilla keinoilla.

Opi käyttämään molempia käsiä yhtä taitavasti!

Jos alat käyttää ns. väärää kättä (oikeankätiset vasenta kättä ja vasenkätiset oikeaa kättä) päivittäisiin rutiinitehtäviin, kuten parranajoon, meikkaamiseen, hampaidenpesuun, hiiren ja kaukosäätimen käyttöön, harjoitat samalla aivojasi, etkä vain kättäsi. Vaikka vain pieni osa väestöstä on syntynyt käyttämään molempia käsiä yhtä taitavasti, ei se tarkoita, ettetkö voisi oppia käyttämään molempia käsiä yhtä taitavasti.

Erityisesti iäkkäämmät vasenkätiset henkilöt ovat pakotettu harjoittamaan suorasti tai epäsuorasti ”väärän” käden hienomotoriikkaa. Jo pelkästään kielen pohjalta voimme huomata, kuinka hallitseva oikean käden asema on. Niin suomen kielessä kuin englannin kielessäkin sana «oikea» tarkoittaa niin oikeaa puolta kuin oikeaa eli aitoa. Jopa sana «ambidekstri» tarkoittaa «molemmat oikeat».  Aikoinaan vasenkätiset oppilaat pakotettiin kirjoittamaan oikealla kädellä. Nykypäivänä tällaista ei enää tapahdu, mutta vasenkätiset saavat usein huomiota kätisyytensä suhteen.

Molempikätiseksi oppineita historian merkkihenkilöitä löytyy yllin kyllin, esimerkiksi fyysikko Nikola Tesla kirjoitti molemmilla käsillä ja Leonardo da Vinci oppi maalaamaan molemmilla käsillä pienenä tapahtuneet onnettomuuden seurauksena. Molempikätisiä merkkihenkilöitä löytyy myös urheilusta, jossa molempikätisyys katsotaan suureksi eduksi. Tästä hyvänä esimerkkinä jalkapalloilija Ronaldo, joka on oppinut käyttämään oikeaa ja vasenta jalkaa yhtä taitavasti.

Olemme hiljalleen siirtymässä aikakauteen, jossa käsin kirjoittaminen ja käsiala menettävät merkitystään. Se, kummalla kädellä kirjoitamme alkaa olla samantekevää. On kuitenkin muistettava, että kyky käyttää molempia käsiä on monille meistä hyödyllistä. Esimerkiksi näppäimistön käyttö helpottuu, molempikätisyys on eduksi urheilussa ja musiikissa sekä hienomotoriikkaa ja tarkkuutta vaativissa ammateissa, kuten kirurgiassa. On varmasti motivoivaa tietää, että esimerkiksi Tesla, da Vinci ja Ronaldo ovat oppineet molempikätisyyden, ja se on auttanut heitä menestymään omilla aloillaan.

Miksi et muuttaisi hieman totuttuja tapoja tänä iltana harjaamalla hampaasi ”väärällä” kädellä ja muodostamalla aivoissasi uusia hermosoluyhteyksiä?

Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita