Miten varmistetaan se, ettei kalan mahdolliset raskasmetallijäämät tai vesistöissä olevat muut epäpuhtaudet päädy kalanmaksaöljyyn, jos ajatellaan, että kalan maksa toimii ihmisen maksan kaltaisesti suodattaen raskasmetalleja, kuona-aineita jne?

Korkealaatuiset ja puhtaat raaka-aineet ovat ehdoton edellytys korkealaatuiselle tuotteelle. Möller Kalanmaksaöljyä on valmistettu yli 160 vuoden ajan. Pitkän ja ansiokkaan historiansa ansiosta Möller-tuotteissa on opittu käyttämään vain parhaita raaka-aineita maailman puhtaimmista vesistä. Tehokas mutta hellävarainen valmistusmenetelmä takaa parhaan mahdollisen lopputuotteen. Möller-tuotteiden valmistuksessa käytetään vain elinvoimaisia kalakantoja, joita ei ylikalasteta. Kalastuksessa toteutetaan kestävän kalastuksen periaatetta, jossa kalojen määrään, monimuotoisuuteen, uusiutusmiskykyyn ja elinvoimaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.  Möller Kalanmaksaöljylle on myönnetty MSC- vastuullisuussertifikaatti.

Möller Kalanmaksaöljyn valmistukseen käytetään arktisen turskan maksaa. Arktisen alueen kylmät vesistöt ovat maailman puhtaimpia – kuten niissä elävät kalatkin. Möller Kalanmaksaöljyn valmistukseen käytetään vain arktista turskaa, jonka kanta on erittäin elinvoimainen. Se on ainoa turskakanta, jota ei ole ylikalastettu. ICES (International Council for the Exploration of the Sea) säätää kalastuskiintiöt ja valvoo niiden noudattamista, jotta kalakanta säilyy elinvoimaisena jatkossakin.

Kalanmaksaöljy puristetaan tuoreen kalan maksasta, mikä takaa korkean laadun. Öljy käy läpi perusteellisen mutta hellävaraisen puhdistusprosessin jonka aikana poistetaan tehokkaasti kaikki vierasaineet, kuten mahdolliset ympäristömyrkyt, mutta säilytetään öljyn terveelliset ravintoaineet. Moderneilla tuotantomenetelmillä valmistettu Möller Kalanmaksaöljy testataan tuotannon aikana kahdeksan eri kertaa yli kolmellakymmenellä erilaisella laadunvarmistustestillä. Tuotteen puhtauden varmistamisen lisäksi laatumittareita ovat muun muassa hapettumisarvo sekä omega-3- ja A- ja D-vitamiinipitoisuudet.